2024-06-12

Molestowanie w pracy – co warto wiedzieć?

Molestowanie w pracy – co warto wiedzieć?

Molestowanie w pracy to problem, który dotyka coraz więcej osób. Ofiarami najczęściej są kobiety, prawa mężczyzn są naruszane znacznie rzadziej. Przekraczanie cudzych granic zawsze jest naruszeniem praw pracowniczych, a osoba, która padnie ofiarą molestowania ma prawa szukać pomocy.

Czym jest molestowanie w pracy?

Większość osób jest przekonana, że molestowanie oznacza tylko i wyłącznie przemoc seksualną. Tymczasem w świetle przepisów prawa, które obowiązują w naszym kraju, jest to każde zachowanie, które narusza godność pracownika, a jego celem bądź skutkiem jest upokorzenie osoby, naruszenie jej godności bądź stworzenie zastraszającej jej atmosfery. O molestowaniu możemy mówić, gdy niepożądane zachowania wynikają z dyskryminacji pracownika z uwagi na płeć, narodowość, wyznanie religijne, przekonania polityczne, wiek czy pochodzenie. Stworzenie nieprzyjaznych warunków pracy także może być traktowane jako molestowanie. Sprawcą molestowania może być zarówno współpracownik, jak i przełożony. Może ono przybierać różną formę: fizyczną lub słowną. Bez względu na formę molestowanie może utrudniać wykonywanie pracy i powodować problemy także poza nią z uwagi na wysoki stres, jakiego doświadcza ofiara.

Co może zrobić osoba, która jest molestowana w pracy?

Osoby poszkodowane często spotykają się z publicznym potępieniem, co nie oznacza, że należy godzić się na niepożądane zachowania. Jeśli doświadczasz jakiekolwiek formy molestowania w pracy, masz prawo zgłosić sprzeciw wobec takiego zachowania. Możesz zwrócić się bezpośrednio do sprawcy z prośbą o zaprzestanie niepożądanych zachowań. Rozmowa powinna być krótka, jeśli nie pomoże – zwróć się z prośbą o interwencję do pracodawcy. Zanim jednak udasz się do przełożonego, zbierz dowody i poszukaj świadków. Ich pozyskanie najczęściej nie należy do łatwych zadań. Ostatecznym wyjściem jest skierowanie sprawy do sądu – szukając prawnika warto sprawdzić ofertę tej kancelarii https://www.adwokat-cyranski.com/adwokat-prawo-pracy-lodz . Jeśli jesteś ofiarą molestowania w pracy, nie poddawaj się, ale walcz o swoje prawa. Pamiętaj, że w czasie postępowania przed sądem, to pracodawca musi udowodnić, że nie doszło do podnoszonych przez Ciebie zachowań. Jeśli jesteś kobietą, możesz liczyć na wsparcie kobiecych organizacji pozarządowych. Jeżeli molestowanie wywołało u Ciebie nerwicę lub depresję, możesz wystąpić do pracodawcy o zadośćuczynienie za doznaną w pracy krzywdę. Pamiętaj, że nie musisz tolerować niepożądanych zachowań, a im dłużej będziesz je znosić, tym trudniej będzie Ci je przerwać, dlatego tak ważne jest, aby reagować jak najszybciej.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.